دانلود آهنگ

 G#m   A                                               C#m

مطمئنم آخرین دیدار نبود تو همین دنیا تو رو میبینم

           C#m      F#m                                B                A

خبری از تو به دستم میرسه من به هر دوباره ای خوشبینم

            C#m             G#m                    F#m                      A

همین امشب تا همه خوابیدن هر جا هستی یه چراغ روشن کن

        C#m      F#m      G#m                                           A         B

بهترین لبــــــــــاسی که داری بپوش خودتو آماده ی رفتن کن

                  C#m            G#m                                           A        C#m

هر شب از بالا ترین نقطه ی شـــــــــهر توی گرگ و میش گریه میکنم

      C#m      G#m                     A                                        F#m

مثه اون کسی که سوخته با یه حرف همه زندگیش گریه میکنم

  C#m          G#m                               F#m                     C#m

هر جا هستی یه چراغ روشن کـــــــن یا نجاتم بده از احساسم

            C#m      G#m        A                  B                 F#m         

یا که رد شو بهم تنه بزن شاید اینجوری تو رو بشناسم

  B                                                             C#m

حق داری ازم بترسی که فقط بلدم معنیه پاییز بدم

  G#                                                     A

چشم بسته میتونم از نفسات تو جمعیت تو رو تشخیص بدم

             A                 C#m                                    F#m

حتی اسمتم نمیدونم چیه تو رو از چشات شناختم اون دفه

  C#m      G#m         A       F#m                         A

کدومه پنجره ی اتاق تو انتظار هر ثانیش مزخرفه